Working Papers

Τα έγγραφα εργασίας “Working Papers” της Caseware αποτελούν ένα ευέλικτο λογισμικό διαχείρισης εργασιών, που περιέχει όλα όσα χρειάζονται για τη διεξαγωγή αναθέσεων σχετικά με διαβεβαιώσεις και αναφορές.

Συγκεκριμένα, παρέχει μια ενιαία τοποθεσία δεδομένων, η οποία προσφέρει πληθώρα ωφελημάτων, όπως τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, την άμεση σάρωση και τη διαδικτυακή αναθεώρηση, την αποτελεσματική εκκαθάριση και το βελτιωμένο κλείδωμα αρχείων καθώς και την προηγμένη μεταφορά στοιχείων στο επόμενο έτος.

Επιπρόσθετα, επιτρέπει την άμεση πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται κατά τη διάρκεια της διεκπεραίωσης ενός έργου, με τα δεδομένα να είναι συνδεδεμένα με τέτοιο τρόπο, ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιηθούν, να μεταφέρονται σε όλα τα σχετικά έγγραφα.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Εύκολη Συνεργασία

Μέσω της τεχνολογίας του SmartSync ™, τα μέλη της ομάδας μπορούν να εργάζονται σε πραγματικό χρόνο στο ίδιο αρχείο.

Image

Αδιάλειπτη Εισαγωγή και Εξαγωγή Δεδομένων

Η εισαγωγή των δεδομένων του ισοζυγίου ή του γενικού καθολικού μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω περισσότερων από 60 λογιστικών πακέτων, Excel και ASCII, ενώ η εξαγωγή τους σε φορολογικά πακέτα καθώς και σε συστήματα διαχείρισης εγγράφων.

Image

Έξυπνες Αναφορές

Το CaseView χρησιμοποιείται για τη δημιουργία έξυπνων εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών καταστάσεων και εκθέσεων εργασίας βασισμένα στις ανάγκες του έργου σας.

Image

Ολοκληρωμένη Εποπτεία και Εγκρίσεις

Εργασίες όπως η δημιουργία, η ανάθεση, η παρακολούθηση θεμάτων, η αναθεώρηση σημειώσεων, η παρακολούθηση του καταλόγου υποχρεώσεων και η εύκολη διαχείριση αναθεώρησης και έγκρισης ολοκληρωμένων δραστηριοτήτων μπορούν να διεξαχθούν χρησιμοποιώντας μέχρι και 8 υπογραφές/εγκρίσεις.

Image

 Απλή Διαχείριση Εγγράφων

Οι πηγές των εγγράφων και υλικών συνδέονται με τις πληροφορίες των εκθέσεων, ώστε να παρέχεται γρήγορη διαφανής αναφορά καθώς και πλήρη τεκμηρίωσή τους.

Image

Μεταφορά Δεδομένων Μεταξύ των Ετών

Η μεταφορά δεδομένων μεταξύ των ετών γίνεται μέσω της αξιοποίησης της δυνατότητας των εγγράφων εργασίας να μεταφέρουν προσδιορισμένες πληροφορίες από ένα αρχείο στο επόμενο έτος, αυξάνοντας έτσι την αποδοτικότητα της ομάδας.

Working Papers

Με την αποτελεσματική διαχείριση εγγράφων, τη συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, την άμεση σάρωση, τη διαδικτυακή αναθεώρηση, την αποτελεσματική εκκαθάριση, εξελιγμένο κλείδωμα αρχείου και προηγμένη μεταφορά στοιχείων στο επόμενο έτος, το “Working Papers” επιτρέπει στους χρήστες να εργάζονται πιο έξυπνα και γρήγορα από ποτέ.

Image
Image

Connector

Το Connector αποτελεί πρόσθετο της Microsoft για τα “Working Papers”, μέσω του οποίου επιτρέπεται ο αυτόματος συγχρονισμός των δεδομένων ισοζυγίου με τα πρότυπα του Microsoft Word ή Excel.

Επιπρόσθετα μπορούν να συνδεθούν οι πληροφορίες από το προφίλ του πελάτη, τους λογαριασμούς, τη χαρτογράφηση ισοζυγίου, τα συγκεντρωτικά φύλλα εργασίας, τις ομαδοποιήσεις, άλλες πληροφορίες καθοριζόμενες από το χρήστη, τις πληροφορίες εγγράφων, τους κωδικούς εξαγωγής φόρων και άλλα.

SmartSync™

Η τεχνολογία του εργαλείου “SmartSync” της Caseware βελτιώνει το επίπεδο συνεργασίας της ομάδας, καθώς παρέχει σε όλα τα άτομα αυτόματη ενημέρωση των αλλαγών στα έγγραφα εργασίας, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω συγχρονισμού. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να εργάζονται σε τοπικά αντίγραφα ενός αρχείου σε πραγματικό χρόνο, με κάθε αρχείο να συγχρονίζεται αυτόματα στο υπόβαθρο.

Μέσω του “SmartSync” μπορεί να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για το κάθε έργο, χωρίς να υφίσταται απώλεια δυναμικής λόγω αναμονής της σχετικής παράδοσης ή μεταφοράς αρχείων. Όλες οι αλλαγές που γίνονται εκτός σύνδεσης, ενημερώνονται αυτόματα με την επόμενη σύνδεση του χρήστη στο δίκτυο, καθιστώντας τη συνεργασία ως εύκολη και απρόσκοπτη.

Image

Συχνές Ερωτήσεις

Σε περίπτωση που δε βρείτε ικανοποιητική απάντηση, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Τι είναι το CaseView;
Ένα επαναστατικό εργαλείο που μετατρέπει κάθε αρχείο αναφοράς όπως οι οικονομικές καταστάσεις σε έγγραφο ανώτερης ποιότητας. Το Caseview περιλαμβάνει αυτοματισμούς  και έξυπνες συνδέσεις με την πλατφόρμα του Working Papers παρέχοντας του σε πραγματικό χρόνο όλα τα στοιχεία και τις αλλαγές των λογαριασμών του ισοζυγίου. Με τη χρήση “smart Technology” και μια αντικειμενοστραφούς λογικής αυτοματοποιούνται πολύπλοκες διαδικασίες όπως στρογγυλοποιήσεις, διαγνωστικοί έλεγχοι, υπολογισμοί πράξεων, δημιουργία κειμένου, μεταφορά υπολοίπων από άλλα αρχεία ακόμη και ολοκληρωτική δημιουργία σημειώσεων οικονομικών καταστάσεων.
Τι είναι το Caseware Cloud;
Τι είναι το Caseware IDEA;
Τι είναι το πρότυπο “Audit International”;
Τι είναι το Caseware Financials;
FAQ

Αναζήτηση