Cloud

Caseware Cloud (Λογιστικοί οίκοι)

Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών σημαίνει διαρκή υποστήριξη, ανεξαρτήτως τοποθεσίας. Η πλατφόρμα “Caseware Cloud”, εξυπηρετεί με μεγάλη επιτυχία οργανισμούς με μετακινούμενο εργατικό δυναμικό, συμβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγικότητάς και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των μελών. Συγκεκριμένα, επιτρέπει στο ανθρώπινο δυναμικό να εργάζεται από οπουδήποτε, οποτεδήποτε.

Οι πλείστες λύσεις λογισμικού της εταιρείας Caseware είναι απόλυτα συμβατές με την πλατφόρμα “Caseware Cloud”, μέσω της αδιάλειπτης ενοποίησής της με την πλατφόρμα επιφάνειας εργασίας. Είτε πρόκειται για το αρχείο κάποιου πελάτη, είτε για την εξέταση συμβατικών μετρήσεων, ή τη διαχείριση των πρακτικών, οι λύσεις λογισμικού της Caseware επιτρέπουν την παράλληλη εργασία και συνέργεια των μελών του προσωπικού, από όπου και αν βρίσκονται.

Βασικά Πλεονεκτήματα

Image

Ασφάλεια δεδομένων

Οργάνωση των δεδομένων σε ένα κεντρικό σύστημα διαχείρισης αρχείων, διασφαλισμένο με εφάμιλλο επίπεδο κρυπτογράφησης όπως των μεγάλων τραπεζών.

Image

Διαχείριση πρακτικών

Άμεση και πραγματική αντίληψη θεμάτων πελατών, προσωπικού και έργων ανάθεσης, που βοηθούν στη λήψη προνοητικών αποφάσεων που οδηγεί στην κερδοφόρα διαχείριση πρακτικής.

Image

 Επίβλεψη αναθέσεων

Παρακολούθηση της προόδου των αναθέσεων μέσω κοινόχρηστων διαγραμμάτων, ώστε να διασφαλιστεί η επισήμανση των θεμάτων που προκύπτουν, καθώς και η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων, βάσει του προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος.

Image

 Αυτόματη παρακολούθηση χρόνου

Παρακολούθηση και απολογισμός του πραγματικού χρόνου που αφιερώνεται σε κάθε έργο, ώστε να μειωθούν τα έξοδα διαχείρισης και η απόδοση του προσωπικού να υπολογιστεί με ακρίβεια.

Image

Αδιάλειπτη σύνδεση με τους πελάτες και τα δεδομένα τους

Η αποδοτικότητα της κάθε επιχείρησης εξαρτάται από το πόσο συνδεδεμένη είναι με τους πελάτες της.

Η πλατφόρμα “Caseware Cloud” προωθεί τη διαφάνεια μεταξύ του προσωπικού και των πελατών της κάθε επιχείρησης, διευκολύνοντας έτσι την μεταξύ τους επικοινωνία. Μέσω της άμεσης πρόσβασης στα αρχεία του πελάτη, όλα τα αιτήματα παροχής εγγράφων καθώς και η ανάθεση των εργασιών γίνονται μέσω μιας κοινής ηλεκτρονικής πύλης.

Σύγχρονες πληροφορίες αναθέσεων, συγκεντρωμένες σε μία κεντρική τοποθεσία.

Όταν διαφορετικά μέλη του προσωπικού εργάζονται σε ξεχωριστές αναθέσεις, είναι απαραίτητο η προσοχή να εστιάζεται στη διατήρηση της συνέχειας και της συνέπειας, καθώς και στη σωστή διαχείριση του ελέγχου τελικής έκδοσης. Αποθηκεύοντας τα αρχεία ανάθεσης πελατών σε μία κεντρική τοποθεσία, επιτυγχάνεται εύκολη πρόσβαση από όλο το προσωπικό, ενώ τα διαγράμματα που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό επιτρέπουν την παρακολούθηση όλων των έργων, ώστε η κατάσταση του κάθε αρχείου να είναι διαρκώς ενημερωμένη με τυχόν αλλαγές που πρέπει να γίνουν.

Image
Image

Παρακολούθηση των πρακτικών που ακολουθούνται

Η ικανότητα διαχείρισης του έργου της λογιστικής επιχείρησης και της ομάδα προσωπικού της δε θα πρέπει να αποτελεί πρόβλημα έστω και αν η τελευταία βρίσκεται στη μετακίνηση.

Η λύση λογισμικού διαχείρισης των πρακτικών του προγράμματος “Caseware Cloud”, είναι εύκολη στη χρήση και επιτρέπει την παρακολούθηση αναθέσεων σε πραγματικό χρόνο, τη χρέωση πελατών και τη διεξαγωγή αναλύσεων βασικών επιχειρηματικών μετρήσεων, από οποιαδήποτε συσκευή έχει τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Μέσω των διαφόρων διαγραμμάτων, παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο, οι οποίες προσφέρουν ολοκληρωμένη ενημέρωση σχετικά με τις πρακτικές που ακολουθούνται, και λαμβάνονται πιο σωστές επιχειρηματικές αποφάσεις.

Εμπιστοσύνη για την ασφάλεια δεδομένων.

Η πλατφόρμα “Caseware Cloud”, χρησιμοποιεί επίπεδο κρυπτογράφησης εφάμιλλο με αυτό μεγάλων τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας σιγουριά στις επιχειρήσεις και εμπιστοσύνη στους πελάτες, ότι τα δεδομένα τους είναι ασφαλή. Επιπρόσθετα, μειώνει την πιθανότητα απώλειας ή κλοπής πληροφοριών, καθώς δεν είναι απαραίτητη η μεταφορά εγγράφων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή κάποιας συσκευής μνήμης.

Image
Image

Εύκολη αποθήκευση

Η διαδικασία της αποθήκευσης αρχείων και εγγράφων εργασίας ελέγχου μπορεί να αποβεί αρκετά δύσκολη υπόθεση, ειδικά όταν αυτά προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές. Το “Caseware Cloud”, μπορεί εύκολα να την απλοποιήσει μέσω της αποθήκευσης όλων των αρχείων και εγγράφων των πελατών σε μια ενιαία κεντρική τοποθεσία, χωρίς να χρειάζεται η διατήρηση εσωτερικού αποθηκευτικού δικτύου. Επιπρόσθετα, μειώνεται η πιθανότητα εσφαλμένης τοποθέτησης αρχείων.

Αυτόματη παρακολούθηση του χρόνου εργασίας

Πολλές λογιστικές επιχειρήσεις ξοδεύουν περισσότερο χρόνο από ότι χρειάζεται σε διοικητικά θέματα, ειδικά όταν προκύπτουν επιπλοκές από τη χρήση διαφορετικών ανεξάρτητων συστημάτων.

Η αυτόματη παρακολούθηση του χρόνου εργασίας μέσω της πλατφόρμας “Caseware Cloud”, μειώνει σημαντικά το χρόνο που απαιτείται για τη διαχείριση των διοικητικών θεμάτων και συγχρόνως παρέχει ολοκληρωμένη εικόνα της κερδοφορίας του έργου, κάτι το οποίο προηγουμένως δεν ήταν εφικτό.

Image

Προϊόντα “Caseware Cloud”

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση