Διαχείριση Πρακτικών

Διαχείριση πρακτικών των λογιστικών επιχειρήσεων

Οι λογιστικές επιχειρήσεις επιβάλλεται να εξετάζουν διαρκώς κάθε πτυχή της πρακτικής που ασκούν, όπως την ποιότητα του έργου που παράγουν, την κερδοφορία τους και τη τήρηση των σχετικών προθεσμιών, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εργασιακές τους ομάδες αποδίδουν την αξία που απαιτείται στους πελάτες τους.

Η διαχείριση των πρακτικής που εφαρμόζεται γίνεται αποτελεσματικότερη, όταν τα διοικητικά καθήκοντα απλοποιούνται, ώστε οι ομάδες προσωπικού να μπορούν να εστιάσουν τη προσοχή τους στις δραστηριότητες που σχετίζονται με τους πελάτες τους. Μέσω της χρήσης έξυπνων εργαλείων αναφοράς, οι διευθυντές μπορούν να κατανοήσουν εύκολα την κερδοφορία, την πρόοδο και άλλα θέματα που προκύπτουν σε κάθε έργο. Συνεπώς, διατίθεται περισσότερος χρόνος σε ό,τι είναι σημαντικότερο: τους πελάτες.

Βασικά πλεονεκτήματα

Image

Έγκαιρη λήψη αποφάσεων

Άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν τη κάθε εργασία (π.χ. κερδοφορία προσωπικού, παραδοτέα, χρήση προϋπολογισμού) από οποιαδήποτε τοποθεσία, για την έγκαιρη λήψη αποφάσεων.

Image

Ακριβής μέτρηση χρόνου

Μείωση των γενικών διοικητικών δαπανών μέσω της αυτοματοποιημένης δημιουργίας χρονοδιαγραμμάτων, βασισμένων στις καταχωρήσεις του ημερολογίου και του χρόνου που αφιερώθηκε σε συγκεκριμένα αρχεία ανάθεσης.

Image

 Ολοκληρωμένη διαχείριση πελατών

Απλοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες, μέσω της ενσωμάτωσης όλων των παραγόντων που τις επηρεάζου σε μια ενιαία λύση λογισμικού, αντί των διαφόρων αυτόνομων συστημάτων.

Image

Διαφάνεια πληροφοριών έργου

Εφοδιασμός των διαφόρων ομάδων προσωπικού με διαγράμματα, τα οποία απεικονίζουν δεδομένα από πληροφορίες της κάθε εργασίας, και είναι διαθέσιμα τόσο σε κινητές συσκευές όσο και σε πρότυπα λογισμικά πλοήγησης διαδικτύου. Το προσωπικό μπορεί επιτυχώς να αξιολογήσει την τρέχουσα κατάσταση της κάθε εργασίας, σε θέματα κερδοφορίας, τήρησης χρονοδιαγράμματος και προϋπολογισμού. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να πραγματοποιεί προσαρμογές, όπου κρίνεται αναγκαίο, ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι έχουν ληφθεί υπόψιν όλα τα απαραίτητα στοιχεία.

Επακριβή δεδομένα κερδοφορίας

Η αυτοματοποιημένη διαδικασία παρακολούθησης χρόνου των διαφόρων αναθέσεων, δίνει επακριβείς πληροφορίες για την κερδοφορία της κάθε εργασίας, μειώνοντας, συγχρόνως, τα σφάλματα καταχώρησης καθώς και το χρόνο διαχείρισης και συμπλήρωσης του χρονοδιαγράμματος. Συγκεκριμένα παρακολουθεί το χρόνο εργασίας του κάθε μέλους του προσωπικού που δουλεύει στο σύστημα και συμπληρώνει τα ανάλογα πεδία, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.

Image
Image

Ενιαίο σύστημα συνεργασίας με τους πελάτες

Γενικά, τα εργαλεία διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες χαρακτηρίζονται ως αποδοτικά. Όταν δεν συνδέονται, όμως, με συστήματα διαχείρισης έργων, είναι πιθανό να προκύψουν διαφορές στις αναμεταξύ τους πληροφορίες, γεγονός που οδηγεί σε αναποτελεσματικότητα.

Η λύση λογισμικού διαχείρισης πρακτικών της Caseware, περιλαμβάνει ένα ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης πελατών, ώστε οι χρήστες να λαμβάνουν όλες τις πρόσφατες ενημερώσεις των προφίλ των πελατών τους. Το σύστημα αυτό, επιτρέπει την εύκολη συνεργασία μεταξύ χρηστών και πελατών, σε όλο το φάσμα των πτυχών της σχέσης τους, από τη χρέωση πελατών μέχρι και την αποστολή αιτημάτων αρχείων.

Προϊόντα Διαχείρισης Πρακτικών

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση