Έλεγχος

Έλεγχος (Λογιστικοί οίκοι)

Οι λογιστικές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν αυξανόμενη πίεση προκειμένου να προσφέρουν επιπρόσθετη αξία στον πελάτη, μέσω της διαδικασίας του ελέγχου, ταυτόχρονα μειώνοντας το κόστος του.

Η λύση λογισμικού ελέγχου της εταιρείας Caseware παρέχει μια βελτιωμένη προσέγγιση ως προς τη διαχείριση και τη διεξαγωγή ελέγχων, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα και με περιεχόμενο που παρέχεται από μεγάλα λογιστικά σώματα. Το πρότυπο “Audit International” σε συνδυασμό με τα “Working Papers” ενισχύει σημαντικά την αποτελεσματικότητα των αναθέσεων αναφορικά με την παροχή διασφαλίσεων, αναλύσεων και εκθέσεων.

 

Το “Audit International” παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την επιτυχία κάθε λογιστικής επιχείρησης ή και πολυεθνικής εταιρείας. Το εργαλείο “Audit Optimizer” μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σχεδιασμό αποτελεσματικών προγραμμάτων ελέγχου, ώστε να προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις και την πολυπλοκότητα της κάθε εργασίας. Τα πρότυπα της επιχείρησης μπορούν να ενσωματωθούν, έτσι ώστε όλη η εργασία που διεξάγεται να ευθυγραμμίζεται τόσο με τις εσωτερικές, όσο και με τις εξωτερικές απαιτήσεις.

 

Βασικά Πλεονεκτήματα

Image

Διαδρομή ελέγχου

Όλα τα έγγραφα και τα υποστηρικτικά αρχεία του έργου συγκεντρώνονται σε ενιαία τοποθεσία, διευκολύνοντας την απεικόνιση της διαδρομής ελέγχου.

Image

Αποτελεσματική συνεργασία

Επιτρέπει στα μέλη των ελεγκτικών ομάδων να εργάζονται παράλληλα και αποτελεσματικά σε ένα αρχείο ανάθεσης, ακόμα και όταν βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες.

Image

Απεικόνιση ελέγχου

Με το ειδικό εργαλείο “Constellation” του προτύπου “Audit International”, εξασφαλίζεται η σφαιρική εικόνα της ελεγκτικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης και αυτής που εκκρεμεί.

Image

 Εξυπνότερος έλεγχος

Κάθε έλεγχος προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες, αξιοποιώντας τα διαγράμματα ροής εργασίας για την αναθεώρηση του έργου που ολοκληρώθηκε. Ως αποτέλεσμα, εντοπίζονται πιθανά κενά και ανεπάρκειες που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

Image

Άμεση ενημέρωση

Τα ελεγκτικά έργα μπορούν να καταστούν πολύπλοκα και χρονοβόρα, ειδικότερα όταν απαιτείται από τη διεύθυνση η διαχείριση μεγάλων ομάδων προσωπικού που εργάζονται παράλληλα σε διαφορετικά αρχεία, με στόχο τη διασφάλιση της ροής και της συνέπειας.

Με το πρότυπο “Audit International” κάθε ελεγκτική ομάδα μπορεί να εργάζεται ταυτόχρονα στο ίδιο αρχείο από διαφορετικές τοποθεσίες, χωρίς να απαιτείται ο συνεχής έλεγχος εγγράφων από τους χρήστες. Η τεχνολογία του εργαλείου “SmartSync” βρίσκεται σε διαρκή λειτουργία, εξασφαλίζοντας ότι όλα τα δεδομένα είναι ενημερωμένα και διαθέσιμα στους χρήστες, μειώνοντας παράλληλα το χρόνο διαχείρισης των εγγράφων. Όταν μια ελεγκτική ομάδα εργάζεται παράλληλα γίνεται πιο αποτελεσματική, όπως και η εκτέλεση των αναθέσεων.

Λήψη εποικοδομητικών ελεγκτικών αποφάσεων

Επιτυχής έλεγχος σημαίνει εξασφάλιση της απόλυτης ισορροπίας μεταξύ της εις βάθους ανάλυσης και της ταχύτητας διεκπεραίωσης των εργασιών.

Το “Audit International” παρέχει μια σειρά εργαλείων και προτύπων εγγράφων για τη διεξαγωγή αποδοτικότερου ελέγχου. Τα διαγράμματα ροής εργασίας, απεικονίζουν με λεπτομέρεια τις σχετικές δραστηριότητες των αναθέσεων, ούτως ώστε να μπορούν να εντοπιστούν γρήγορα ανεπάρκειες και κενά, και να γίνουν οι ανάλογες αναπροσαρμογές στο λογισμικό.

Διεξάγοντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ελέγχου, η ελεγκτική ομάδα ενισχύει την προσπάθεια της να διατηρήσει τις δραστηριότητές της απλοποιημένες και τα αποτελέσματά της εστιασμένα.

Image
Image

Σχεδιασμός του αποτελεσματικότερου ελέγχου

Οι μεγάλες λογιστικές επιχειρήσεις τείνουν να ακολουθούν συγκεκριμένη μέθοδο διεξαγωγής ελέγχου, σε αντίθεση με τις μικρότερες επιχειρήσεις που μπορεί να εκτιμήσουν τη χρήση τυποποιημένων διαδικασιών, προκειμένου να απλοποιήσουν την εργασία τους και να διασφαλίσουν τη συνέπεια μεταξύ των αναθέσεων.

Το πρότυπο “Audit International” παρέχει σημαντική ευελιξία στο σχεδιασμό του κάθε ελέγχου.

Οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις μπορούν να ενσωματώσουν τις καθιερωμένες διαδικασίες ελέγχου τους στο “Audit International”, προκειμένου να τηρούνται τα εταιρικά πρότυπα, και παράλληλα να πληρούνται οι οποιεσδήποτε εξωτερικές απαιτήσεις. Επιπρόσθετα, οι ελεγκτικές επιχειρήσεις έχουν την επιλογή να χρησιμοποιήσουν ή να προσαρμόσουν τα υφιστάμενα πρότυπα ελέγχου.

Απεικόνιση: Σφαιρική Εικόνα

Το εργαλείο “Constellation” παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας σφαιρικής εικόνας του ελέγχου ανάθεσης, προκειμένου οι σχετικές δραστηριότητες να κατευθύνονται στοχευμένα. Συγκεντρώνει όλα τα φαινομενικά ασυνδύαστα στοιχεία των δεδομένων του ελεγκτικού έργου και απεικονίζει γραφικά, σε απλοποιημένη μορφή τη σύνδεσή τους. Αυτό επιτρέπει στο χρήστη να αντιληφθεί τα σημεία πού απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία για να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Image
Image

Ολοκληρωμένη διαδρομή ελέγχου

Το πρότυπο “Audit International” παρέχει ολοκληρωμένη διαδρομή ψηφιακού ελέγχου, με εύκολη πρόσβαση σε αρχεία και βοηθητικό υλικό για την επιτυχή διεκπεραίωση της ελεγκτικής εργασίας. Συνδυάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, η αναζήτηση πληροφοριών γίνεται εύκολα και γρήγορα.

Προϊόντα Ελέγχου

Απαιτούμενα Προϊόντα

Προαιρετικά Επιπρόσθετα Προϊόντα

Αναζήτηση